Η ανασκευή των μύθων των Μαθησιακών Δυσκολιών

  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email
  • Share on Facebook

Η ανασκευή των μύθων των Μαθησιακών Δυσκολιών
Οι μύθοι σχετικά με τις ΜΔ είναι συνήθως αποτέλεσμα ελλιπούς ενημέρωσης και ζητημάτων που σχετίζονται με την αιτιολογία και την προσπάθεια σαφούς ορισμού. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν εμποδίσει τη λήψη εκπαιδευτικών μέτρων αντιμετώπισης, έχουν προκαλέσει αρκετό προσωπικό «πόνο» στους μαθητές με ΜΔ και τις οικογένειες τους και συχνά έχουν οδηγήσει σε σύγχυση όλους τους ενδιαφερόμενους (Παντελιάδου, 2000).

Μύθος

Ανασκευή

Οι ΜΔ δεν αποτελούν ειδική
εκπαιδευτική ανάγκη.

Οι ΜΔ είναι πραγματικές και δεν αποτελούν δημιούργημα
των επιστημών. Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν και νευρολογικής
φύσης διαφορές στη λειτουργία των ατόμων με ΜΔ..

Οι μαθητές με ΜΔ έχουν
χαμηλή νοημοσύνη.

Εξ’ ορισμού οι μαθητές με ΜΔ έχουν τουλάχιστον «φυσιολογική» νοημοσύνη. Κάποια από τα παιδιά αυτά έχουν υψηλή νοημοσύνη, ενώ άλλα βρίσκονται στο κατώτερο όριο του «φυσιολογικού».

Οι μαθητές με ΜΔ δεν μπορούν να μάθουν.

Οι μαθητές με ΜΔ όπως έχει δείξει η διδακτική πρακτική μπορούν όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές. Μόνο προαπαιτούμενο, είναι να εκπαιδευτούν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ώστε να παρακάμψουν  προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι ΜΔ είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας

Οι ΜΔ είναι πρόβλημα που υπάρχει κατά την γέννηση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την ακατάλληλη διδασκαλία. Είναι όμως δυνατό, η κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας να διευκολύνει τη μάθηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή με ΜΔ.

Οι μαθητές με ΜΔ είναι απλά τεμπέληδες

Η εικόνα του μαθητή με ΜΔ που είναι ανενεργός και τεμπέλης δεν είναι ακριβής. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν εργασίες. Επίσης, στην προσπάθεια τους να αποφύγουν μια νέα αποτυχία, δεν εμπλέκονται εύκολα σε ακαδημαϊκά έργα.

Οι μαθητές με ΜΔ αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο στα μαθήματα του σχολείου.

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικο-συναισθηματικών προβλημάτων στους μαθητές με ΜΔ που είτε προκαλούνται από την επαναλαμβανόμενη αποτυχία είτε από προβλήματα σε γνωστικές λειτουργίες.

Οι ΜΔ ξεπερνιούνται με τον καιρό

Οι ΜΔ είναι δια βίου πρόβλημα. Εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία, όμως δεν εξαφανίζονται με το χρόνο.

Οι ΜΔ θεραπεύονται

Οι ΜΔ αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη. Υπάρχουν προγράμματα που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη μάθηση αυτών των μαθητών. Παρ’ όλα αυτά οι διάφορες μέθοδοι θεραπείας που προτάθηκαν κατά καιρούς, στερούνται ερευνητικής τεκμηρίωσης.

back to top

Αποστολή μας είναι η έγκαιρη Αναγνώριση, Διάγνωση, Θεραπεία μέσω πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Συνεργαζόμαστε με τους γονείς, το σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία, 

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Kάθε άτομο έχει κάθε δικαίωμα και δυνατότητα να επιτύχει στο σχολείο, στην εργασία του και στην προσωπική του ζωή.

  • Ιωάννου Γκούρα 54-58, 
  • ΆνωΤούμπα, 54352
  • τηλ.& φαξ: 2310 933171
  • κινητό: 6947 936161
  • e-mail: info[at]kentropaidiou.gr

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN