Πίνακας: Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση

 • font size decrease font size increase font size
 • Print
 • Email
 • Share on Facebook

Πίνακας: Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση


ΕΛΛΕΙΜΑ

 

Ο μαθητής…

 

 

 

Αναγνωστικής
αποκωδικοποίησης

Ευχέρεια

Αποκωδικοποίηση

 • Διαβάζει αργά και δυσκολεύεται (σιωπηρή ή φωναχτή ανάγνωση).
 • Δυσκολεύεται στο χειρισμό φωνημάτων
 • Κάνει συχνά αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις, παραλείψεις, προσθέσεις γραμμάτων, συλλαβών.
 • Δυσκολεύεται στην αποκωδικοποίηση συμπλεγμάτων , δίψηφων, συνδυασμών
 • Αντικαθιστά παρόμοιες φωνητικά λέξεις (πχ. «δένω» αντί «μένω»)
 • Κάνει λάθη αποκωδικοποίησης άγνωστων λέξεων ή ψευδολέξεων

 

 

 

Αναγνωστικής κατανόησης

Άμεση κατανόηση

 

 

Έμμεση που προκύπτει από το κείμενο

 

 

 

 

 

Έμμεση που προκύπτει από προηγούμενη γνώση

 • Δυσκολεύεται στην κατανόηση πληροφοριών που παρουσιάζονται άμεσα και με σαφήνεια στο κείμενο
 • Δυσκολεύεται στην εξαγωγή συμπεράσματος
 • Δεν διακρίνει τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες
 • Δυσκολεύεται στην οργάνωση πληροφοριών που παρέχονται σε ένα κείμενο
 • Δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά στρατηγικές για την κατανόηση
 • Δυσκολεύεται να εντοπίσει την κεντρική ιδέα
 • Δυσκολεύεται να διακρίνει τις πληροφορίες που δεν ταιριάζουν νοηματικά με το περιεχόμενο
 • Αδυνατεί να σχηματίσει προβλέψεις και υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο
 • Αδυνατεί να συσχετίσει τη νέα γνώση με την ήδη υπάρχουσα

Πηγή : Παντελιάδου Σουζάνα (σημειώσεις)

back to top

Αποστολή μας είναι η έγκαιρη Αναγνώριση, Διάγνωση, Θεραπεία μέσω πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Συνεργαζόμαστε με τους γονείς, το σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία, 

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Kάθε άτομο έχει κάθε δικαίωμα και δυνατότητα να επιτύχει στο σχολείο, στην εργασία του και στην προσωπική του ζωή.

 • Ιωάννου Γκούρα 54-58, 
 • ΆνωΤούμπα, 54352
 • τηλ.& φαξ: 2310 933171
 • κινητό: 6947 936161
 • e-mail: info[at]kentropaidiou.gr

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN