Μαθησιακές Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου

 • font size decrease font size increase font size
 • Print
 • Email
 • Share on Facebook

Μαθησιακές Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου
Τα κείμενα των μαθητών με ΜΔ συνήθως είναι μικρά σε μέγεθος, με ατελές περιεχόμενο, με προβλήματα στην ορθογραφία και στην στίξη, ενώ είναι φανερή η έλλειψη στην οργάνωση τους. Ακόμη, το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο, η προτασιακή συντακτική δομή φτωχή, και ο έλεγχος του γραπτού τους σε ότι αφορά στα ορθογραφικά λάθη, σχεδόν ανύπαρκτος.

Πίνακας: Μαθησιακές Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου


ΕΛΛΕΙΜΜΑ

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΗ

 

 

 

 

 

Γραφο-κινητικών δεξιοτήτων

Γραφο-
Συμβολικά

 

 

 

 

 

 

 

Ορθογραφία

 • Δυσκολεύεται στο σχηματισμό των γραμμάτων (σχήμα, μέγεθος, κλίση, ευθυγράμμιση)
 • Δυσκολεύεται στο σχηματισμό λέξεων (σχήμα, μέγεθος, κλίση, ευθυγράμμιση, σειροθέτηση)
 • Δυσκολεύεται στη χρήση των σημείων στίξης
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις γραμμές του τετραδίου
 • Δυσκολεύεται στο συντονισμό κινήσεων- αδεξιότητα
 • Έχει κακή στάση σώματος κατά τη γραφή
 • Παρουσιάζει αδυναμίες στο κράτημα του αντικειμένου γραφής (κράτημα, δύναμη, θέση χεριού και χαρτιού).
 • Δυσκολεύεται στη διατήρηση της αναλογίας των πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων
 • Δεν τηρεί αποστάσεις μεταξύ των λέξεων
 • Κάνει συχνά αντιστροφές, προσθέσεις, παραλείψεις, αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων
 • Κάνει λάθη στον τονισμό ή δείχνει παντελή έλλειψη τόνων
 • Κάνει συχνά λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας
 • Κάνει συχνά λάθη στο ετυμολογικό μέρος της λέξης
 • Δεν γενικεύει τους κανόνες ορθογραφίας σε όλες τις λέξεις, ομοιοκατάληκτες ή παράγωγες
 • Δεν αυτό διορθώνεται.

 

 

 

Γραπτή έκφραση

Οργάνωση και δομή

 

Λεξιλόγιο

 

 

 

Περιεχόμενο

 • Κάνει λάθη στη σειρά των λέξεων
 • Δεν τηρεί χρονική ή λογική αλληλουχία
 • Δυσκολεύεται στη δόμηση παραγράφων
 • Δυσκολεύεται στην ολοκλήρωση προτάσεων
 • Κάνει λάθος χρήση των ρημάτων και των ουσιαστικών
 • Δυσκολεύεται στην εύρεση και χρήση κατάλληλων ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων
 • Επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί κοινόχρηστες και όχι πρωτότυπες λέξεις.
 • Δεν δίνει ενδιαφέροντα τίτλο
 • Οι ιδέες του δεν ανταποκρίνονται στο θέμα
 • Δυσκολεύεται στην καταγραφή κειμένων με φαντασία, πρωτοτυπία και προσωπικό ύφος
 • Γράφει κείμενα με περιορισμένο αριθμό λέξεων /προτάσεων
 • Δυσκολεύεται στη σύνταξη
 • Παραλείπει συχνά λέξεις
 • Έχει προβλήματα αλληλουχίας και συνοχής πληροφοριών
 • Δυσκολεύεται στις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου
 • Δυσκολεύεται στη σύνθεση εισαγωγής
 • Δυσκολεύεται στην εύρεση και ανάπτυξη κεντρικών ιδεών
 • Δυσκολεύεται στην ανάπτυξη επιχειρημάτων ή υποστηρικτικών προτάσεων.

 
Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά


ΕΛΛΕΙΜΜΑ

 

Ο μαθητής…

Οπτικής
αντίληψης

Μορφή –
Πλαισίου

Διάκρισης

 

 

 

Χωρικής οργάνωσης

 • Δεν ολοκληρώνει τις ασκήσεις μιας σελίδας
 • «Πηδάει» γραμμές όταν εκτελεί μια άσκηση
 • διαβάζει λάθος πολυψήφιους αριθμούς
 • απεικονίζει καθρεπτικά αριθμητικά ψηφία (πχ.6 αντί 9)
 • αντιστρέφει την σειρά των ψηφίων πολυψήφιων αριθμών κατά την αντιγραφή τους
 • δεν διακρίνει σωστά τους δείκτες του ρολογιού
 • δυσκολεύεται στην ερμηνεία και το χειρισμό μαθηματικών συμβόλων (π.χ. x αντί +)
 • δυσκολεύεται να γράψει τους αριθμούς πάνω στη γραμμή του τετραδίου
 • δυσκολεύεται στη διάκριση του «πριν» και «μετά» σε χωρικές ακολουθίες
 • δυσκολεύεται στη διάκριση του «δεξιά» και «αριστερά»
 • δυσκολεύεται στη διάκριση των μεγεθών και σχημάτων
 • δυσκολεύεται να γράψει κλασματικούς αριθμούς
 • μεταφέρει κρατούμενα σε λάθος στήλες στην εκτέλεση πράξεων
 • δυσκολεύεται στη χρήση της αριθμητικής γραμμής
 • δυσκολεύεται στη σύγκριση πολυψήφιων αριθμών
 • δυσκολεύεται στην κατασκευή και ερμηνεία γραφημάτων

 

Ακουστικής αντίληψης

 

 • δυσκολεύεται στις προφορικές ασκήσεις
 • δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται μόνο προφορικά
 • συγχέει όρους που μοιάζουν φωνολογικά (τριακοστός και τετρακοσιοστός)

 

Λεπτής κινητικότητας

 

 • γράφει δραματικά αργά
 • κάνει λάθη κατά την γραφή των αριθμών
 • δυσκολεύεται να προσαρμόσει το μέγεθος των ψηφίων που γράφει στο διαθέσιμο χώρο

 

 

 

Μνήμης

Βραχύχρονης

 

Μακρόχρονης

 

Εργαζόμενης

Προσληπτικού

 

 • δυσκολεύεται στη συγκράτηση νέων μαθηματικών δεδομένων
 • ξεχνά τα βήματα ενός αλγόριθμου
 • δυσκολεύεται στην ανάκληση μαθηματικών δεδομένων
 • ξεχνά τα βήματα ενός αλγόριθμου
 • δυσκολεύεται να λέει την ώρα
 • δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων & ασκήσεων με πολλά βήματα
 • δυσκολεύεται στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών (συν, υπόλοιπο, κρατούμενο κτλ.)

Λόγου

Εκφραστικού

 • δυσκολεύεται να εκφράσει προφορικά και με τη χρήση μαθηματικών όρων αυτό που σκέφτεται
 • δυσκολεύεται στην προφορική περιγραφή των βημάτων ενός αλγόριθμου/στρατηγικής που ακολουθεί

Αφαιρετικού συλλογισμού

 

 • δυσκολεύεται στην κατανόηση μαθηματικών συμβόλων (π.χ. =, <,>)
 • δυσκολεύεται στην επίλυση προφορικών προβλημάτων
 • δυσκολεύεται στη σύγκριση μεγεθών και ποσοτήτων
 • δυσκολεύεται να μετατρέψει γλωσσικές ή αριθμητικές πληροφορίες σε εξισώσεις

 Πηγή : Παντελιάδου Σουζάνα (σημειώσεις)

back to top

Αποστολή μας είναι η έγκαιρη Αναγνώριση, Διάγνωση, Θεραπεία μέσω πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Συνεργαζόμαστε με τους γονείς, το σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία, 

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Kάθε άτομο έχει κάθε δικαίωμα και δυνατότητα να επιτύχει στο σχολείο, στην εργασία του και στην προσωπική του ζωή.

 • Ιωάννου Γκούρα 54-58, 
 • ΆνωΤούμπα, 54352
 • τηλ.& φαξ: 2310 933171
 • κινητό: 6947 936161
 • e-mail: info[at]kentropaidiou.gr

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN