Ομάδα παιδιών με συμπεριφορικά προβλήματα

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολία στην ακολουθία κανόνων και εντολών, όπως και παιδιά που δυσκολεύονται να συνάψουν φιλικές σχέσεις με συνομηλίκους εξαιτίας της δυσκολίας τους να ακολουθήσουν κανόνες. 

Read more...

Ομάδα σχολικής ετοιμότητας (προσχ. ηλικίας)

Το παιδί προετοιμάζεται για την ένταξη του στο σχολικό περιβάλλον (συγκέντρωση, σχολική ωριμότητα, συνεργασία) και αντιμετωπίζει πιθανόν ελλείμματα, εξασκεί ανάλογους τομείς, όπως προγραφή, προανάγνωση, προμαθηματικές έννοιες, φωνική επίγνωση, κτλ.. 

Read more...

Αποστολή μας είναι η έγκαιρη Αναγνώριση, Διάγνωση, Θεραπεία μέσω πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Συνεργαζόμαστε με τους γονείς, το σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία, 

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Kάθε άτομο έχει κάθε δικαίωμα και δυνατότητα να επιτύχει στο σχολείο, στην εργασία του και στην προσωπική του ζωή.

  • Ιωάννου Γκούρα 54-58, 
  • ΆνωΤούμπα, 54352
  • τηλ.& φαξ: 2310 933171
  • κινητό: 6947 936161
  • e-mail: info[at]kentropaidiou.gr

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN