ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

 • font size decrease font size increase font size
 • Print
 • Email
 • Share on Facebook

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΜΔ διαφοροποιούνται σημαντικά για κάθε μαθητή, για κάθε γνωστικό αντικείμενο και για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Όμως, αφορούν κυρίους στο χειρισμό του γραπτού λόγου (ανάγνωση, γραφή) και σε πολλές περιπτώσεις στα μαθηματικά.

Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση
Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΜΔ στην επεξεργασία του γραπτού λόγου είναι η δυσκολία στην ανάγνωση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το μεγάλο αριθμό μαθητών με ΜΔ (80%) που παρουσιάζουν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση και στην κατανόηση των γραπτών κειμένων. Βασική προϋπόθεση για την ακριβή ανίχνευση των αναγνωστικών δυσκολιών αποτελεί η περιγραφή των προβλημάτων των μαθητών με ΜΔ στην ανάγνωση. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην κατανόηση.  

Δυσκολίες στην αναγνωστικής αποκωδικοποίησης
Αναγνωστική αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία αναγνώρισης και χειρισμού του αλφαβητικού κώδικα.
Έχει αναφερθεί ότι μαθητές με ΜΔ αποκωδικοποιούν με ακρίβεια, περίπου το ένα τρίτο των λέξεων που αποκωδικοποιούν οι τυπικοί συνομήλικοι τους.

Τα συχνότερα προβλήματα στην αποκωδικοποίηση αφορούν σε:

 • Ελλιπή φωνολογική επεξεργασία και ιδιαίτερα στη δυσκολία χειρισμού των φωνημάτων (όπως η ανάλυση, αφαίρεση και η παραγωγή ομοιοκαταληξίας)
 • Αποκωδικοποίηση στηριγμένη στη γράμμα προς γράμμα επεξεργασία
 • Πολλά λάθη αντικαταστάσεων, παραλείψεων, αντιμεταθέσεων γραμμάτων
 • Δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα και ανοίκειων πολυσύλλαβων λέξεων
 • Περιορισμένο οπτικό λεξικό (αυτόματη ανάγνωση συχνόχρηστων λέξεων, π.χ. είναι.
 • Αντικαταστάσεις λέξεων από άλλες που μπορεί να μην σχετίζονται ούτε με το νόημα ούτε με το σχήμα της λέξης

Πηγή: Πανταλιάδου Σουζάνα

back to top

Αποστολή μας είναι η έγκαιρη Αναγνώριση, Διάγνωση, Θεραπεία μέσω πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Συνεργαζόμαστε με τους γονείς, το σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία, 

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Kάθε άτομο έχει κάθε δικαίωμα και δυνατότητα να επιτύχει στο σχολείο, στην εργασία του και στην προσωπική του ζωή.

 • Ιωάννου Γκούρα 54-58, 
 • ΆνωΤούμπα, 54352
 • τηλ.& φαξ: 2310 933171
 • κινητό: 6947 936161
 • e-mail: info[at]kentropaidiou.gr

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN