Στο κέντρο μας, υπάρχει δυνατότητα για πρωινό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, παιδιών 3-6 ετών που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές να παρακολουθήσουν πρωινό πρόγραμμα παρέμβασης. Κατά την παραμονή τους στο κέντρο μας, τα παιδιά κάνουν τις εξατομικευμένες θεραπείες τους με το εξειδικευμένο θεραπευτή ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού αλλά και παρακολουθούν ομαδικό πρόγραμμα με άλλα παιδιά που παρουσιάζουν παρόμοιες δυσκολίες με τον ίδιο. 

Όλα τα παιδιά του κέντρου παρακολουθούνται δωρεάν ανελλιπώς από την ψυχολόγο του κέντρου. 
Στο κέντρο διενεργούνται δωρεάν για τους γονείς των παιδιών του κέντρου μας συναντήσεις/σεμινάρια. Στα σεμινάρια οι γονείς έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν την φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών (ψυχοκινητική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου κτλ.). Επίσης συζητούνται θέματα που αφορούν μαθησιακές δυσκολίες , συμπεριφορικά προβλήματα, επικοινωνία στην οικογένεια, οργάνωση σχολικής μελέτης και πολλά άλλα.