Ψυχοεκπαίδευση Οικογένειας, παιδιού-εφήβου με αναπτυξιακές διαταραχές, χαμηλό νοητικό δυναμικό, ψυχική νόσο. Μέσω των προγραμμάτων αυτών το παιδί/έφηβος αναπτύσσει δεξιότητες χρήσιμές για την καθημερινότητα και την αυτοεξυπηρέτηση του. Πιο συγκεκριμένα η ψυχοεκπαίδευση απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα και σε οικογένειες με κάποιο από τα μέλη της να παρουσιάζει κάποιες από τις παρακάτω δυσκολίες:

  • Αναπτυξιακή διαταραχή
  • Νοητική Υστέρηση
  • Γνωστική Αισθητηριακή Διαταραχή
  • Κινητικά Προβλήματα
  • Χρόνια Ψυχική Νόσος

Φιλοσοφία της παρέμβασης είναι το δικαίωμα για την ζωή των ατόμων (που παρουσιάζουν τις παραπάνω διαταραχές) και των οικογενειών τους. Αυτό πετυχαίνεται με την καλή γνώση και ενημέρωση των ατόμων και της οικογένειας αλλά και η ορθή αξιοποίηση αυτής της γνώσης. Στόχοι της θεραπείας :

  • Η ενημέρωση του ατόμου, της οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντος του (σχολείο, δουλειά ευρύτερη κοινωνία, δηλ. γειτονιά κτλ) για τη διαταραχή, τη φύση, τα αίτια της, την πορεία και την πρόγνωση της.
  • Ενδυνάμωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας της οικογένειας με στόχο την μείωση του άγχους και την βελτίωση των σχέσεων των μελών της.
  • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου (παιδιού-εφήβου) που παρουσιάζει την διαταραχή.
  • Δημιουργία υποστηρικτικού δικτύου της οικογένειας και του ατόμου με στόχο την αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης. 
  • Εκπαίδευση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου.